Spørretimespørsmål fra Reidun Gravdahl (A) til sosialministeren

Om at begrensede trygde- og pensjonsrettigheter for dem som er i Norge på humanitært grunnlag eller etter familiegjenforening, skaper vansker for en del kommuner mht. sosialhjelp

Datert: 17.12.1998
Besvart: 13.01.1999 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Reidun Gravdahl (A)

Spørsmål

Reidun Gravdahl (A): Personer som kommer til Norge som flyktninger, eller som får slik status, får fulle rettigheter til trygd og pensjon, mens de som er her på humanitært grunnlag eller kommer som familiegjenforening, ikke har det. Dette skaper en vanskelig situasjon for en del kommuner som får tilflyttet mennesker som er avhengig av sosialhjelp.

Hvorfor er det slik, og hva vil statsråden gjøre for å bedre denne situasjonen?


Les hele debatten