Spørretimespørsmål fra Jan Petter Rasmussen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at Lånekassen ved søknader om lån og stipend for stebarn legger stemors/stefars inntekts- og formuesforhold til grunn, selv om disse etter barneloven ikke har forsørgelsesplikt

Datert: 18.12.1998
Besvart: 13.01.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Jan Petter Rasmussen (A)

Spørsmål

Jan Petter Rasmussen (A): Undertegnede er kjent med at ulike statsetater håndterer forsørgelsesansvaret ulikt. Etter lov om barn og foreldre (barneloven) har en ikke forsørgelsesplikt for ektefelles barn fra tidligere ; stebarn. Når Statens lånekasse for utdanning behandler søknader om lån og stipend for stebarn, legges imidlertid stemor/stefars inntekts- og formuesforhold til grunn av stipend og lån.

Er den håndteringen tilsiktet?


Les hele debatten