Spørretimespørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til barne- og familieministeren

Om oppslag om at ansatte ved enkelte forbrukerkontorer arbeider gratis om kveldene for å få unna sakene

Datert: 08.01.1999
Besvart: 20.01.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): Oppslag i media viser at arbeidsmengden ved forbrukerkontorene er så stor at de ansatte ved enkelte kontorer arbeider gratis om kveldene for å få unna sakene.

Hva vil statsråden gjøre for å bedre på denne situasjonen slik at forbrukerne fortsatt kan ha sin "klageinstans" i en tid med blant annet økt reklamepress og endrede grensekontrollregler?


Les hele debatten