Spørretimespørsmål fra Ansgar Gabrielsen (H) til landbruksministeren

Om å omgjøre vedtaket om å bruke statens forkjøpsrett til gården Løyte i Gjerstad kommune, som tilsidesetter avdødes ønske og undergraver eiendomsretten

Datert: 06.01.1999
Besvart: 13.01.1999 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Ansgar Gabrielsen (H)

Spørsmål

Ansgar Gabrielsen (H): Tolv år gamle Gunstein Gjetmundsen arvet for et år siden gården Løyte i Gjerstad kommune i Aust-Agder fra sin grandtante, Anna Mæsel. Da Gjetmundsen søkte om konsesjon støttet både formannskapet i Gjerstad og fylkeslandbruksstyret søknaden. Landbruksdepartementet vedtok imidlertid å bruke statens forkjøpsrett og legge gården ut som tilleggsjord. Vedtaket tilsidesetter avdødes ønske og undergraver eiendomsretten.

Vil statsråden gjøre om vedtaket slik at Gjetmundsen kan få konsesjon på familiegården?


Les hele debatten