Spørretimespørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helseministeren

Om at forbudet mot å selge tobakk til unge under 18 år i liten grad overholdes

Datert: 07.01.1999
Besvart: 13.01.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): En av hovedstrategiene for å redusere helseskadene ved tobakksbruk er å hindre at barn og ungdom begynner å røyke. Selv om det er forbud mot å selge tobakk til unge under 18 år, viser undersøkelser at denne 18-årsgrensen i liten grad overholdes av landets ca. 20 000 utsalgssteder for tobakk.

Hvilke tiltak ser nå statsråden som aktuelle å iverksette for å hindre slike lovbrudd?


Les hele debatten