Spørretimespørsmål fra Dag Danielsen (FrP) til kulturministeren

Om å markere at den opprinnelige pilegrimsleden gikk gjennom Groruddalen, og ikke via Ringerrike, der den nasjonale leden er blitt lagt

Datert: 11.01.1999
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 20.01.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Dag Danielsen (Uav)

Spørsmål

Dag Danielsen (FrP): Den senere tids opplysninger i pressen tyder på at den opprinnelige pilegrimsleden gikk gjennom Groruddalen, og ikke via Ringerike, der den nasjonale pilegrimsleden er blitt lagt.

Hva vil statsråden foreta seg for å markere at den opprinnelige leden gikk gjennom Groruddalen, slik at man får en mest mulig korrekt historisk fremstilling, samt at dette kan bidra til å være et kulturhistorisk løft for Groruddalen?


Les hele debatten