Spørretimespørsmål fra Dag Danielsen (FrP) til samferdselsministeren

Om de reelle kostnadene for tetningsarbeidet under Østmarka i forbindelse med lekkasjene i Romeriksporten

Datert: 11.01.1999
Besvart: 20.01.1999 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Dag Danielsen (Uav)

Spørsmål

Dag Danielsen (FrP): Ifølge opplysninger fra bydel Hellerud (som henviser til tall innhentet fra NSB Gardermobanen AS), har tetningsarbeidet under Østmarka i forbindelse med lekkasjene fra Romeriksporten kostet anslagsvis 666 mill. kroner. Statsråden opererer med tall som er ca. dobbelt så høye. Det er viktig at opinionen får så riktige opplysninger som mulig.

Kan statsråden redegjøre for de reelle tetningskostnadene under Østmarka?


Les hele debatten