Spørretimespørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til justisministeren

Om at tilskadekomne har store problemer med å få sine rettmessige oppgjør fra forsikringsselskapene innafor en akseptabel tidsramme

Datert: 14.01.1999
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 20.01.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Gjennom media kommer det en del opplysninger om at tilskadekomne personer har store problemer med å få sine rettmessige oppgjør fra forsikringsselskapene innafor en akseptabel tidsramme. Selv om foreldelsesfristen er endret, så skaper den lange behandlingstiden store problemer for de berørte og kommer i tillegg til belastningen med selve skaden.

Hva vil statsråden gjøre for å få rettet på dette?


Les hele debatten