Spørretimespørsmål fra Olaf Gjedrem (KrF) til kulturministeren

Om å auka støtta til bygging av kulturbygg, pga. lang ventetid for slik støtte og stort behov av førebyggjande ungdomstiltak

Datert: 14.01.1999
Besvart: 20.01.1999 av kulturminister Anne Enger

Olaf Gjedrem (KrF)

Spørsmål

Olaf Gjedrem (KrF): På bakgrunn av lang ventetid for støtte til kulturbygg og det store behovet av førebyggjande ungdomstiltak, vil statsråden vurdere å auka støtten til bygging av kulturbygg?


Les hele debatten