Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om å se på Statsbyggs utleiepriser, i lys av at statsansatte tilbys leiligheter til langt under markedspris i et av Oslos dyreste boligstrøk

Datert: 14.01.1999
Besvart: 20.01.1999 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I et av Oslos dyreste boligstrøk tilbys statsansatte leiligheter til langt under markedspris.

Vil statsråden se på Statsbygg sine utleiepriser generelt slik at de vil harmonere mer med det som er markedsleien, og på den måten få større inntekter som står mer i forhold til den reelle verdien som leiligheten har?


Les hele debatten