Spørretimespørsmål fra Jan Johnsen (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å la flyktninger/innvandrere med dokumenterbar utdannelse fra hjemlandet gjennomgå tester for å få godkjenning til å arbeide innenfor fagfeltet i Norge

Datert: 14.01.1999
Besvart: 20.01.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Jan Johnsen (H)

Spørsmål

Jan Johnsen (H): Vi kan ukentlig lese i dagspressen om at flyktninger/innvandrere som har en dokumenterbar utdannelse fra sitt hjemland, har problemer med å få denne godkjent i Norge.

Vil statsråden ta et initiativ til at flyktninger/innvandrere som har en slik bakgrunn, kan få gjennomgå faglige tester og prøver for å få den godkjenning som er nødvendig for å arbeide innenfor sitt fagfelt i Norge?


Les hele debatten