Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til miljøvernministeren

Om å sikre en likeverdig vurdering av kollektivutbygging og vegutbygging i arbeidet med Bergens og andre bykommuners arealplaner, i tråd med de rikspolitiske retningslinjene

Datert: 14.01.1999
Besvart: 20.01.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Rikspolitiske retningslinjer for samordnet arealplanlegging skal sikre at kollektivutbygging vurderes som alternativ på lik linje med utbygging av veg. Bergen kommune har nylig vedtatt kommunedelplan for Dokken og Nøstebukten uten at "kollektivalternativet" har vært vurdert.

Hvordan vil sentrale planmyndigheter sikre at alternativer til ny vegutbygging får en likeverdig vurdering i arbeidet med Bergen kommunes og andre bykommuners arealplaner?


Les hele debatten