Spørretimespørsmål fra Petter Løvik (H) til helseministeren

Om følgjene av at Regionsykehuset i Trondheim ikkje lenger vil betale andre sjukehus i regionen for cellegiftbehandling med Taxol for å avlaste regionsjukehuset

Datert: 14.01.1999
Besvart: 20.01.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Dei enkelte regionsjukehusa har dei siste åra betalt for den kostbare cellegiftbehandlinga med Taxol ved andre sjukehus i regionen for å auke kapasiteten og avlaste regionsjukehusa. Frå 1. januar 1999 vil Regionsjukehuset i Trondheim ikkje lenger betale for dette til dei samarbeidande sjukehusa.

Meiner statsråden at det er fornuftig at desse sjukehusa av økonomiske grunnar kan bli tvinga til å sende pasientar til Regionsjukehuset i Trondheim eller til Radiumhospitalet som dei elles ville kunne behandle sjølve?


Les hele debatten