Spørretimespørsmål fra Annelise Høegh (H) til helseministeren

Om å ta initiativ til at psykologer og fysioterapeuter over 70 år kan få drive praksis med refusjon fra folketrygden

Datert: 14.01.1999
Besvart: 20.01.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H): Stortinget har vedtatt å be Regjeringen vurdere å la leger over 70 år få drive legepraksis med refusjon fra folketrygden fordi de er en ressurs for helsevesenet, og det er knapphet på leger. Det er også stor mangel på psykologer og fysioterapeuter.

Vil statsråden ta initiativ til at også psykologer og fysioterapeuter over 70 år som for øvrig oppfyller kravene til å praktisere kan få drive praksis med refusjon fra folketrygden?


Les hele debatten