Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om at Foreningen for bekjempelse av Cerebral Parese i Norge har sagt opp leieforholdet på Berg gård pga. mislighold av bygningsmassen og Rikshospitalets manglende initiativ til ny leieavtale

Datert: 20.01.1999
Besvart: 27.01.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): I brev datert 13. januar 1999 til helseministeren fra Foreningen for bekjempelse av Cerebral Parese i Norge, sies leieforholdet på Berg gård opp med fraflytting 31. mars 1999. Begrunnelsen for oppsigelsen er misligholdelse av bygningsmassen, samt at Rikshospitalet ikke har tatt initiativ til en ny leieavtale med foreningen.

Har ikke Rikshospitalet lenger behov for Berg gård, og hvis ikke, hvilke driftsproblemer vil Rikshospitalet få når bygningsmassen på Berg gård ikke kan benyttes etter 31. mars 1999?


Les hele debatten