Spørretimespørsmål fra Ane Sofie Tømmerås (A) til justisministeren

Om oppfølging av Stortingets vedtak om å bygge en ny fengselsanstalt i Østfold

Datert: 13.01.1999
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 27.01.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Ane Sofie Tømmerås (A)

Spørsmål

Ane Sofie Tømmerås (A): Medfører det riktighet, slik det har framkommet i media, at statsråden vurderer og ikke følge opp Stortingets enstemmige vedtak om å bygge en ny, moderne fengselsanstalt i Østfold?


Les hele debatten