Spørretimespørsmål fra Gunhild Elise Øyangen (A) til sosialministeren

Om framdriften i arbeidet med handlingsplanen for helse- og omsorgspersonell, i lys av rystende rapporter fra fylkeslegen i Oslo om tilstanden ved 15 av byens 55 sykehjem

Datert: 20.01.1999
Besvart: 27.01.1999 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Gunhild Elise Øyangen (A)

Spørsmål

Gunhild Elise Øyangen (A): I Dagsavisen 20. januar 1999 presenteres rystende rapporter fra fylkeslegen i Oslo om tilstanden ved 15 av byens 55 sykehjem. Tilsynsrapportene dokumenterer 35 brudd på gjeldende lover og forskrifter, blant annet som en følge av lav bemanning og for mange ufaglærte. Jagland-regjeringen la frem "Handlingsplan for helse- og omsorgspersonell", som den sittende Regjering kuttet omlag 20 mill. kroner i når den overtok.

Vil statsråden redegjøre for framdriften i arbeidet med handlingsplanen?


Les hele debatten