Spørretimespørsmål fra Odd Eriksen (A) til samferdselsministeren

Om NSBs beslutning om at godsnattoget på Nordlandsbanen ikke lenger skal stoppe i Mosjøen, som medfører at godset overføres til vogntog på den ulykkesbelastede E6

Datert: 21.01.1999
Besvart: 27.01.1999 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Odd Eriksen (A)

Spørsmål

Odd Eriksen (A): NSB har besluttet at godsnattoget på Nordlandsbanen ikke lenger skal stoppe i Mosjøen. Mosjøen er det tredje største tettstedet langs Nordlandsbanen i Nordland og trafikknutepunkt både for gods og personer som skal til og fra indre og ytre Helgeland. Resultatet er at godset nå overføres til vogntog på den meget ulykkesbelastede E6 gjennom Nordland.

Mener statsråden det er en god miljøpolitikk og trafikksikkerhetspolitikk å flytte godstransport fra jernbane til vei?


Les hele debatten