Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og regionalministeren

Om å sikre at forebyggende tiltak for barn og unge, som å integrere dem med utenlandsk bakgrunn og fange opp dem som "faller utenfor systemet", ikke blir en salderingspost i kommunesektoren

Datert: 21.01.1999
Besvart: 27.01.1999 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): En undersøkelse Kommunal Rapport har foretatt, bekrefter Sosialistisk Venstrepartiets frykt for at strammere kommuneøkonomi først og fremst går ut over tiltak for barn og unge. Dette betyr kutt i viktige forebyggende tiltak, for eksempel integrering av barn og unge med utenlandsk bakgrunn, og for å fange opp unge som er i ferd med å "falle utenfor systemet".

Deler statsråden denne bekymringen, og hva vil hun i så fall gjøre for å sikre at viktige forebyggende tiltak ikke blir en salderingspost i kommunesektoren?


Les hele debatten