Spørretimespørsmål fra Vidar Kleppe (FrP) til justisministeren

Om å hindre at polititjenesten i Flekkefjord kommune innskrenkes, slik politimesteren i Vest-Agder går inn for

Datert: 21.01.1999
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 27.01.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Vidar Kleppe (Uav)

Spørsmål

Vidar Kleppe (FrP): Politimesteren i Vest-Agder går nå inn for å innskrenke polititjenesten i Flekkefjord kommune. Flekkefjord politistasjon skal være stengt på dagtid søndager, samt mellom kl. 23.00 - 07.00 hver ukedag. Dette er et stort og betydelig tilbakeskritt for polititjenesten og beredskapen i Flekkefjord, som også får ringvirkninger overfor de nærliggende kommuner.

Hva vil statsråden gjøre for å hindre dette?


Les hele debatten