Spørretimespørsmål fra Anne Helen Rui (A) til justisministeren

Om å få i gang et sentralt reservasjonsregister for å unngå uønsket telefonsalg, som bl.a. verger til aleneboende utviklingshemmede er fortvilet over

Datert: 21.01.1999
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 27.01.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Mange er opptatt av å få i gang et sentralt reservasjonsregister for å unngå å bli oppringt av telefonselgere. Jeg vet at Justisdepartementet lenge har arbeidet med forskrifter vedrørende denne saken, spesielt vergene til aleneboende psykisk og fysisk utviklingshemmede er svært fortvilet over inkassokravene som hoper seg opp i forbindelse med telefon- og dørsalg.

Kan statsråden sette fortgang i arbeidet med forskriftene i denne saken, slik at man unngår disse problemene i fremtiden?


Les hele debatten