Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til justisministeren

Om å endre lovverket for å ivareta rettssikkerheten til voldtatte og hiv/aids-syke

Datert: 20.01.1999
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 27.01.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Det har i senere tid blitt tydeliggjort at domstolene har foreldede holdninger både i forhold til offeret i en voldtekt og til problematikken rundt HIV/AIDS. Både Pluss (Interesseorganisasjon for HIV-positive i Norge) og advokater reagerer, og med rette.

Ser statsråden behovet for å endre lovverket slik at rettssikkerheten til voldtatte og HIV/AIDS-syke ivaretas på en tilfredsstillende måte?


Les hele debatten