Spørretimespørsmål fra Synnøve Konglevoll (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om salg av statlige eiendommer til studentsamskipnader også utenfor Oslo, og tilsvarende salg av eiendommer tilhørende vertskommuner for en symbolsk pris

Datert: 21.01.1999
Fremsatt av: Tomas Norvoll (A)
Besvart: 27.01.1999 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Synnøve Konglevoll (A)

Spørsmål

Synnøve Konglevoll (A): I Stortingets muntlige spørretime 20. januar 1999 viste statsråd Løwer til at staten har gitt nesten vederlagsfrie tomter til SiO (Studentsamskipnaden i Oslo), og utelukket ikke at departementet kunne gjøre dette flere ganger.

Betyr dette at statsråden vurderer å selge statlige eiendommer til samskipnader også utenfor Oslo, og vil statsråden ta et initiativ overfor vertskommuner slik at også de kan bidra til billige studentboliger gjennom å selge kommunale eiendommer for en symbolsk pris til studentsamskipnadene?


Les hele debatten