Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om de nye inntaksforskriftene for teknisk fagskole, som stiller krav om dokumentert kompetanse i obligatoriske allmennfag for søkere med fagbrev før R-94

Datert: 22.01.1999
Besvart: 27.01.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Fra skoleåret 1999-2000 går teknisk fagskole over til ny struktur. I de nye inntaksforskriftene stilles det krav om dokumentert kompetanse i de obligatoriske allmennfagene for søkere med fagbrev før R-94. I forhold til gjeldende forskrifter er dette en skjerpelse og det vil utelukke mange aktuelle søkere. Stortinget har i Innst. S. nr. 78 (1998-99) presisert at for § 20 kandidater ikke skal stilles et slikt krav.

Vil statsråden endre opptakskravet til teknisk fagskole?


Les hele debatten