Spørretimespørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Om svakheter ved det organisasjonsmessige skillet mellom redningstjenesten og luftambulansetjenesten, som er underlagt hhv. Justisdepartementet og Sosial- og helsedepartementet

Datert: 29.01.1999
Besvart: 10.02.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I Norge finnes det helikopterbaser såvel for redningstjenesten samt for luftambulansetjenesten. De to tjenestene er organisasjonsmessig adskilt, ved at redningstjenesten er underlagt Justisdepartementet, mens luftambulansetjenesten er underlagt Sosial- og helsedepartementet. Ved et redningsoppdrag ved Dombås kan dette innebære at ambulansehelikopteret der står på bakken, mens en terrengmessig mere uegnet Sea King flys inn fra Vestlandet.

Ser statsråden svakheter ved dagens organisering?


Les hele debatten