Muntlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til olje- og energiministeren

Om oljevernberedskapen tilknyttet Norne-skipet, inklusive slepekraft for lenser, og hvorvidt Statoil ikke sørger for mer beredskap enn Statens forurensningstilsyn pålegger dem

Datert: 16.12.1998
Besvart: 16.12.1998 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF):


Les hele debatten