Spørretimespørsmål fra Erik Dalheim (A) til finansministeren

Om tilretteleggelse for at nye biler kan stilles avgiftsfritt til disposisjon for undervisningsformål, og departementets vilkår om at motorvognen ikke anses salgbar

Datert: 26.01.1999
Besvart: 03.02.1999 av finansminister Gudmund Restad

Erik Dalheim (A)

Spørsmål

Erik Dalheim (A): Stortinget har ved flere anledninger bedt om at det tilrettelegges for at nye biler skal kunne stilles avgiftsfritt til disposisjon for undervisningsformål i forbindelse med blant annet opplæring av bilmekanikere. Departementet har i denne forbindelse satt som vilkår at motorvognen er skadet og at den ikke anses salgbar. Dette er ikke i tråd med Stortingets intensjon.

Hva vil statsråden gjøre med dette?


Les hele debatten