Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Om å bedre arbeidsbetingelsene for Halden politikammers utlendingsseksjon i kampen mot grenseoverskridende kriminalitet

Datert: 26.01.1999
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 03.02.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Halden politikammers utlendingsseksjon som utfører stikkprøver langs riksgrensen, herunder jernbanen, har avdekket mange forsøk på illegale innreiser, menneskesmugling og import av narkotiske stoffer. Grensekrimsakene er ressurskrevende med sine forgreninger til organiserte kriminelle miljøer i inn- og utland.

Hva vil departementet bidra med for å bedre utlendingsseksjonens arbeidsbetingelser i kampen mot grenseoverskridende kriminalitet?


Les hele debatten