Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til finansministeren

Om å la tax-free-handelen for flyreisende fra utlandet skje ved ankomst til Norge

Datert: 27.01.1999
Besvart: 03.02.1999 av finansminister Gudmund Restad

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Reisende fra utlandet til Norge med fly som ønsker å utnytte sin tax-free kvote, er henvist til å handle dette ved avgang i utlandet og deretter ta dette med seg på flyet tilbake til Norge.

Ser statsråden store problemer med å la tax-free handelen kunne skje ved ankomst til Norge der det finnes tax-free butikker?


Les hele debatten