Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til fiskeriministeren

Om den store veksten i bestanden av sel og andre sjøpattedyr som problem for den totale forvaltningen i Barentshavet

Datert: 18.01.1999
Besvart: 03.02.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): Bestanden av grønlandssel i Østisen er nå på om lag 2,1 millioner individer. Det er også store bestander både av klappmyss og grønlandssel i Vesterisen. Ifølge forskerne spiser selbestanden langt mer enn det norske fiskere greier å fiske i et godt kvoteår. Veksten i bestanden med dagens beskjedne jakttrykk er svært stor.

Er statsråden enig i at veksten i bestanden av sel og andre sjøpattedyr har blitt et problem for den totale forvaltningen i Barentshavet, og vil han foreta seg noe for å rette på det?


Les hele debatten