Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til helseministeren

Om hvordan aborterte fostre behandles ved norske sykehus, med henvisning til filmen "Eclipse of Reason" og Norsk Pro Vitas påstand om at hvert tredje aborterte foster blir født levende

Datert: 27.01.1999
Besvart: 03.02.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): I filmen "Eclipse of Reason" som Norsk Pro Vita bruker i sin informasjonskampanje ser vi hvordan aborterte fostre blir behandlet av helsepersonell i USA. I brosjyremateriell som Norsk Pro Vita står bak fremsettes blant annet påstander om at hvert tredje aborterte foster allikevel blir født levende, at moren kan være vitne til fostrets dødskamp, og at fostrets skrik vil kunne bli hørt.

Hvordan behandles aborterte fostre ved norske sykehus?


Les hele debatten