Spørretimespørsmål fra Inger Lise Husøy (A) til kommunal- og regionalministeren

Om at mange serveringssteder bryter arbeidsmiljøloven, og å øke Arbeidstilsynets ressurser i den forbindelsen

Datert: 27.01.1999
Besvart: 03.02.1999 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Inger Lise Husøy (A)

Spørsmål

Inger Lise Husøy (A): Mange serveringssteder bryr seg ikke om å overholde arbeidsmiljøloven. Av 20 puber og restauranter som nylig er undersøkt i Oslo, var det bare en som ikke brøt loven. Ansatte utnyttes grovt. Arbeidstilsynet jobber på spreng og rekker bare over toppen av isfjellet.

Vil statsråden sørge for at ressursene og kapasiteten for Arbeidstilsynet økes?


Les hele debatten