Spørretimespørsmål fra Sigvald Oppebøen Hansen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at vaksne elevar i den vidaregåande skulen etter ein evalueringsrapport frå Norsk voksenpedagogisk institutt blir taparar i Reform 94

Datert: 28.01.1999
Besvart: 03.02.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Sigvald Oppebøen Hansen (A)

Spørsmål

Sigvald Oppebøen Hansen (A): Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt (NVI) i Trondheim har i sin evalueringsrapport påpeika at vaksne elevar i den vidaregåande skulen blir taparar i Reform -94.

Kva vil statsråden gjere for å bøte på dette?


Les hele debatten