Spørretimespørsmål fra Rita Tveiten (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at Høgskulen i Narvik med utdanningstilbod til russiske studentar har kapasitet til å ta imot 120 utanlandsstudentar, men får ta imot berre 90

Datert: 28.01.1999
Besvart: 03.02.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Rita Tveiten (A)

Spørsmål

Rita Tveiten (A): Høgskulen i Narvik gjev utdanningstilbod til russiske studentar. Dei har kapasitet til å ta i mot 120 utanlandsstudentar, men "får berre" 90. Dette trass i at Statens lånekasse for utdanning har midlar att til formålet.

Korleis kan dette ha seg og kva kan gjerast for at Høgskulen i Narvik får høve til å ta imot ytterlegare 30 studentar til hausten?


Les hele debatten