Spørretimespørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om å få tilbake tilbudet fra Konkurransetilsynet og den nordiske elbørsen Nord Pool ASA med opplysninger om strømpriser til forbruker på NRK Tekst-TV

Datert: 28.01.1999
Besvart: 03.02.1999 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Konkurransetilsynet har i samarbeide med Nord Pool ASA, den nordiske Elbørsen, hatt opplysninger om strømpriser til forbruker på NRK Tekst-TV. Dette tilbudet opphørte ved årsskiftet, og mange som har benyttet dette tilbudet reagerer svært negativt på at det opphørte.

Vil statsråden ta initiativ til å få dette populære tilbudet tilbake, slik at forbrukerne kan orientere seg om prisnivået mellom de forskjellige aktører i markedet?


Les hele debatten