Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Om å endre regelverket slik at Eksportutvalget for fisk også kan gi støtte til sel- og hvalnæringa, som driver informasjonsarbeid om og markedsføring av sjøpattedyr

Datert: 29.01.1999
Besvart: 03.02.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Lov om regulering av fisk og fiskevarer opprettet Eksportutvalget for fisk (EFF). Sjøpattedyr ligger utenfor denne loven og EFF kan dermed ikke gi støtte til informasjonsarbeid om og markedsføring av sjøpattedyr. Fangst av sjøpattedyr (sel og kval) er i høyeste grad en del av fiskerinæringa og burde omfattes av det samme regelverket som fisk og fiskevarer.

Vil statsråden ta initiativ til en endring av regelverket slik at Eksportutvalget for fisk også kan gi støtte til sel- og kvalnæringa?


Les hele debatten