Muntlig spørsmål fra Tore Nordtun (A) til finansministeren

Om å videreføre den gamle fraktutjamningsordningen for bensin, etter at Stortinget avviste Regjeringens alternative, avgiftsbaserte ordning

Datert: 13.01.1999
Besvart: 13.01.1999 av finansminister Gudmund Restad

Tore Nordtun (A)

Spørsmål

Tore Nordtun (A):


Les hele debatten