Muntlig spørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til justisministeren

Om en samlet plan for forebygging og bekjempelse av kriminelle handlinger blant barn og unge

Datert: 13.01.1999
Besvart: 13.01.1999 av justisminister Aud-Inger Aure

Vidar Bjørnstad (A)

Spørsmål

Vidar Bjørnstad (A):


Les hele debatten