Spørretimespørsmål fra Petter Løvik (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om når departementet vil gi svar på søknaden frå ei rekke foreldre om å få opprette ein privatskule etter montessoriprinsippa i Tana

Datert: 03.02.1999
Besvart: 10.02.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Striden om nasjonalt eller samisk læreplanverk førte til at ei rekke foreldre i februar 1998 søkte om å få godkjent å opprette ein privatskule etter Montessoriprinsippa i Tana.

Når vil departementet gi svar på denne søknaden?


Les hele debatten