Spørretimespørsmål fra Inger Lise Husøy (A) til barne- og familieministeren

Om Regjeringas politikk for å bekjempe og forebygge familievold, som bl.a. mange innvandrerkvinner og barn rammes av

Datert: 27.01.1999
Besvart: 10.02.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Inger Lise Husøy (A)

Spørsmål

Inger Lise Husøy (A): Kriminalstatistikken viser at 29 pst. av den registrerte Oslo-volden begås i hjemmene. Mørketallene er store. Krisesentrene er overfylte. Innvandrerkvinner er særlig utsatt. Mange barn blir rammet. Rettsapparatet er en belastning for voldsofre. Familie- og likestillingspolitikken bør forebygge familievold. Voksenåserklæringen lovet en forbedret familiepolitikk.

Hva er Regjeringas politikk for å bekjempe og forebygge familievold?


Les hele debatten