Spørretimespørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til miljøvernministeren

Om de mange restriksjonene Direktoratet for naturforvaltning har lagt på en fellingstillatelse for to ulver i Stor-Elvdal, og å se til at dette ikke blir en snikinnføring av kjerneområde for ulv i østre Hedmark

Datert: 29.01.1999
Besvart: 10.02.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): Direktoratet for naturforvaltning har gitt Stor-Elvdal kommune fellingstillatelse på 2 ulver. Som vanlig når det gjelder felling av rovvilt er det så mange restriksjoner både når det gjelder tidspunkt, geografisk område og økonomi at det skal mye til for å felle ulvene.

Hva vil statsråden gjøre for at fellingstillatelsen blir reell, og at fellingstillatelsen ikke blir en snikinnføring av kjerneområde for ulv i østre Hedmark?


Les hele debatten