Muntlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til fiskeriministeren

Om begrunnelsen for å foreslå reduserte fôrkvoter i fiskeoppdrettsnæringen for 1999

Datert: 20.01.1999
Besvart: 20.01.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP):


Les hele debatten