Spørretimespørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til sosialministeren

Om å foreta en praktisk og etisk vurdering av teknologiassistert omsorg i omsorgsboliger og sykehjem

Datert: 05.02.1999
Besvart: 10.02.1999 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): I de senere år har det vært arbeidet med utvikling av teknologiassistert omsorg i omsorgsboliger og sykehjem. Utprøvingen har vist at bruk av teknologi i kombinasjon med personlig omsorg kan forhindre ulykker og bidra til varsling ved fall og lignende. Teknologien kan særlig være nyttig i omsorgen for tunge beboergrupper med hukommelses- og desorienteringsproblemer.

Vil statsråden foreta en praktisk og etisk vurdering av teknologien med henblikk på bruk i omsorgstjenesten?


Les hele debatten