Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om statlig finansiering av inneklimatiltak i skolene, som nestlederen i Foreldreutvalget for Grunnskolen mener det er behov for

Datert: 05.02.1999
Besvart: 10.02.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): "Departementet er en bremsekloss i arbeidet med å gi norske elever et bedre inneklima". Det er nestlederen i Foreldreutvalget for Grunnskolen (FUG) som skriver dette i et notat ifølge Norsk Skoleblad. Ifølge Barneombudet er det behov for kr. 15 mrd. for å ruste opp skolene. I budsjettet for 1999 foreslo SV en øremerket låneordning på kr. 1 mrd. til inneklimatiltak. Nestlederen konkluderer med at det må til statlig finansiering.

Vurderer statsråden dette annerledes enn nestlederen i FUG?


Les hele debatten