Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Om at Landbruksdepartementet motsetter seg bruk av nesering på frittgående griser med hjemmel i dyrevernloven

Datert: 08.02.1999
Besvart: 17.02.1999 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Landbruksdepartementet motsetter seg bruk av nesering på frittgående griser med hjemmel i dyrevernlovens § 2. Griser uten ring graver inne i fødehyttene og ute i terrenget og dette medfører betydelig smågrisdødelighet. Dyrebeskyttelsen og distriktsveterinæren stiller seg positive til bruk av nesering fordi frilandsgris har et friere og bedre liv med mindre sykdom og minimal medisinbruk.

Vil statsråden endre regelverket slik at driftsformen kan muliggjøres?


Les hele debatten