Spørretimespørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til miljøvernministeren

Om hvorfor departementet har opprettet seks nye knutepunktstillinger for Lokal Agenda 21, når stortingsflertallet ville sikre at økte bevilgninger gikk til arbeid i frivillige organisasjoner

Datert: 10.02.1999
Besvart: 17.02.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Ved behandlingen av St.prp. nr. 1 (1998-99) fra Miljøverndepartementet gikk stortingsflertallet imot en videre oppbygging av regionale Lokal Agenda 21 (LA-21) knutepunkter, finansiert med statlige midler. Dette for å sikre at de økte bevilgningene til LA-21 gikk til lokalt arbeid i frivillige organisasjoner. Departementet har siden nyttår likevel opprettet seks nye knutepunktstillinger.

Kan statsråden forklare hvorfor dette har skjedd?


Les hele debatten