Spørretimespørsmål fra Gunn Karin Gjul (A) til nærings- og handelsministeren

Om å be Norges representanter i Den europeiske utviklingsbanken (EBRD) stemme mot å gi lån til ferdigstilling av to atomkraftverk i Ukraina

Datert: 12.02.1999
Besvart: 17.02.1999 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Gunn Karin Gjul (A)

Spørsmål

Gunn Karin Gjul (A): Norge går inn for en utfasing av atomkraft generelt på lang sikt. Som medlem av Den europeiske Utviklingsbanken, EBRD, vil Norge være med på å behandle en søknad om lån til å ferdigstille to sovjetisk konstruerte atomkraftverk i Ukraina, K2/R4.

Vil statsråden be Norges representanter i EBRD til å handle i samsvar med sin offisielle politikk og stemme mot et slikt lån?


Les hele debatten