Spørretimespørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om styrking av praksisdelen i sykepleierutdannelsen, med henvisning til at Høgskolen i Oslo og kommunen har gått sammen om å ansette egne praksislektorer. (Trukket tilbake)

Datert: 12.02.1999
Spørsmålet er trukket tilbake

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): Høgskolen i Oslo og kommunen har gått sammen om å ansette egne praksislektorer for sykepleieutdannelsen. Dette skyldes at det fra flere hold vært reist kritikk mot for lite og dårlig praksisundervisning ved sykepleierutdannelsen her i landet.

Har statsråden gjort seg noen tanker om hvordan praksisdelen i sykepleierutdannelsen kan styrkes?


Les hele debatten