Spørretimespørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til helseministeren

Om legemangelen i Distrikts-Norge, og å bidra til at opprettelse av nye legestillinger stoppes inntil dekningen av ubesatte stillinger er bedret

Datert: 12.02.1999
Besvart: 17.02.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): Legemangelen i Norge skaper store problemer ikke minst for primærhelsetjenesten i distriktnorge. Blant annet er det nå kommet forslag om å sette stopp for opprettelse av nye legestillinger inntil dekningen av ubesatte stillinger er bedret.

Vil statsråden bidra til en slik løsning?


Les hele debatten