Muntlig spørsmål fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A) til statsministeren

Om hvorvidt det i framtiden skal være likeverdige teletilbud og like telepriser i hele landet, og hvordan dette kan oppnås hvis Telenor blir et børsnotert selskap

Datert: 27.01.1999
Besvart: 27.01.1999 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Spørsmål

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A):


Les hele debatten